Utvärdering av utvärderingar

Sida beställer regelbundet utvärderingar för att få veta om målen i biståndet nås och vilka lärdomar som kan göras av olika insatser. I en ny EBA-studie analyseras vad Sidas utvärderingar säger om måluppfyllelse, och om det är tillförlitliga resultat. Lyssna till ett samtal om hur man når de robusta kausalitetsanalyser som ofta önskas.

Medverkar gör Sven Olander, chef för Sidas utvärderingsenhet, Johanna Lindström på konsultföretaget FCG Swedish Development och Markus Burman, utredningssekreterare på EBA-kansliet och rapportförfattare.

Programledare: Númi Östlund.