Coronakrisen och biståndets roll

Vad händer när Coronakrisen når utvecklingsländer, vad är biståndets roll under pandemin – och vad kan vi lära av ebolakrisen? Gäster: Åsa Andersson, som samordnar hälsobiståndet på Sida, Ewa Nunes Sörenson, som var biståndsråd i Liberia under ebolakrisen och Jesper Sundewall, forskare i hälsoekonomi vid universitet i Lund och Sydafrika.

Programledare: Nina Solomin