Från pandemi till krig – hur står sig biståndet?

Fortsatt krig i Europa, ny regering och reformer aviserade inom biståndet. Vad är slutsatserna om biståndet idag och vilka är utmaningarna för framtiden? I detta avsnitt reflekterar EBAs ordförande och vice dito kring rekommendationerna i vår årsrapport samt spanar framåt. Samtalet kretsar kring EU:s bistånd, utvecklingssamarbetets krishanteringsförmåga, jordbruksstödets betydelse och vad som egentligen är realistiskt att biståndet kan åstadkomma. Medverkar gör Torbjörn Becker och Julia Schalk.

Programledare är Númi Östlund.