EBAs årsrapport Biståndsanalys 2022

I det här avsnittet får du ett koncentrat av EBAs utgivning under 2021. Ett litet smakprov av allt vi granskat och utvärderat under året. Normer & värderingar samt metoder löper som två röda trådar genom vår årsrapport, men du får även till exempel lära dig vad forskningen säger om omfattningen av korruption i biståndet.

Uppläsare är Marie Richardson.