Har Sveriges myndighetsbistånd effekt?

600 milj kr av Sveriges bilaterala bistånd förmedlas varje år genom myndigheter. Det kan vara till exempel Statistiska Centralbyrån, Naturvårdsverket, Skatteverket eller Polisen som har olika typer av samarbeten. EBA har låtit utvärdera myndighetbistånd till Västra Balkan och vi diskuterar resultaten. Gäster: Jan-Åke Kjellberg, polis, Númi Östlund, EBA, Ylva Sahlstrand, Sida. Programledare: Nina Solomin.