Biståndet under covid – hur gick det?

När pandemin bröt ut frågade sig EBA-podden vad det skulle innebära för världens fattiga. Nu vet vi att farhågorna om ökad fattigdom besannades, men hur har biståndet lyckats ställa om? Nådde det ut när samhällen stängde ner? I det här avsnittet lyfter vi några av lärdomarna efter två år av pandemi.

Medverkar gör Johanna Wallmo Wahlgren, avdelningschef på Sida och Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect. Programledare: Númi Östlund.