Biståndets styrning – erfarenheter från en reformagenda

En effektiv politisk styrning av myndigheter kräver ett nära samspel med förvaltningens tjänstemän. Ett fungerande ”förvaltningskontrakt” förutsätter att politiken agerar med förtroende för förvaltningen. Det förutsätter också att förvaltningen är lyhörd för hur, ibland vagt uttryckta, politiska viljor kan omsättas i praktiken. Den som vill genomföra större politiska reformer sätter detta samspel på prov.

Vad händer om förvaltningskontraktet mellan politiker och tjänstemän bryts? Med Alliansregeringens biståndspolitiska ”resultatagenda” 2007–2013 som exempel analyserar statsvetaren Göran Sundström i detta avsnitt vad som händer med styrningen om centrala villkor inte är uppfyllda.

Utöver statsvetaren Göran Sundström medverkar före detta biståndsminister Gunilla Carlsson och Martin H. Johansson, huvudsekreterare i Huvudmannaskapsutredningen. Moderator är Anders Mellbourn, före detta chef Utrikespolitiska institutet och DN:s tidigare chefredaktör.

Avsnittet är en inspelning av ett EBA-seminarium på Kulturhuset i Stockholm den 14 februari 2023.