Budgetstöd – biståndsformen som fungerade och försvann?

Budgetstöd tycks ha positiva effekter, som exempelvis att minska fattigdom, få fler barn i skola, stärka institutioner som minskar korruption samt förbättra tillgången till hälsovård och vatten. Ändå har denna biståndsform, ett icke öronmärkt stöd till ett partnerlands regering, blivit allt mer sällsynt. Varför?

Gäster: Arne Bigsten, professor emeritus i utvecklingsekonomi, Sara Johansson de Silva, ledamot i EBA, och Karl Anders Larsson, som skrivit en underlagsrapport om budgetstöd inom svenskt bistånd.

Programledare: Nina Solomin.