Nyhetssymbol Utlysningar

Utlysningar

Inbjudan till utvärdering av Sidas arbete med multidimensionella fattigdomsanalyser

EBA bjuder in forskare och utvärderare att lämna förslag till en utvärdering av Sidas arbete med multidimensionella fattigdomsanalyser. Syftet med utvärderingen är att bedöma om, och i vilken utsträckning, svenskt bilateralt bistånd medvetet påverkas av, eller styrs mot, fattigdomsminskande insatser utifrån multidimensionella fattigdomsanalyser.
Publicerat 31 maj 2024 – Läs mer
Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

Expertgruppen för biståndsanalys har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens prioriterade områden: fattigdom och dess drivkrafter; miljö- och klimat; samt styrning och organisering av svenskt bistånd....
Publicerat 21 april 2022 – Läs mer
Utlysningar

Inbjudan till forskare att lämna anbud

EBA har beslutat att utlysa medel för studier inom något av Expertgruppens fyra prioriterade områden (demokratibistånd, SRHR och hälsa, bistånd i utmanande miljöer samt miljö och klimat). Medel kan tilldelas forskare verksamma vid...
Publicerat 19 april 2021 – Läs mer
Utlysningar

EBA söker utredningssekreterare

Ansök här senast 15 december. Vill du bidra till att förbättra Sveriges biståndspolitik? Har du flerårig erfarenhet av utvärdering eller forskning? Är du analytisk, kreativ och sätter värde i att bidra till gruppens resultat?...
Publicerat 18 november 2019 – Läs mer
Utlysningar

EBA-invitation for proposals: evaluate the NDF

EBA invites proposals for evaluate the Nordic Development Fund (NDF). Focus on institutional performances in accordance to mandate and potential future role as a joint Nordic financing instrument for development. Find more information...
Publicerat 21 augusti 2018 – Läs mer