Dokument-symbol Våra dokument

Arbetsordning

EBA:s arbetsordning

EBA:s uppdrag och mål är att bidra till att utveckla Sveriges internationella bistånd vad gäller dess inriktning, styrning och genomförande. Denna målsättning inkluderar frågor om biståndets relevans på kort, medellång och lång sikt. Uppdraget genomförs genom att ta fram och sprida kunskapsunderlag, främst utvärderingar och analyser.
Publicerat 19 oktober 2021 – Ladda ner dokumentet
Jävspolicy

EBA:s jävspolicy

Avsikten med EBA:s jävspolicy är att säkerställa att principerna om saklighet och opartiskhet präglar vår verksamhet. Jävspolicyn är ett viktigt dokument för förtroendet för EBA:s verksamhet.
Publicerat 19 oktober 2021 – Ladda ner dokumentet
Verksamhetsstrategi

EBA:s verksamhetsstrategi

Utgångspunkten för EBA:s arbete är kommittédirektiven (dir 2016:71). Enligt direktiven ska EBA ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd och därigenom bidra till kunskap som grund för regeringens utveckling och styrning av biståndet. Expertgruppen ska beställa eller genomföra samt kommunicera utvärderingar, analyser och studier av hög kvalitet avseende biståndets genomförande, resultat och effektivitet.”
Publicerat 19 oktober 2021 – Ladda ner dokumentet
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

En genomgående hög kvalitet i EBA:s studier och lärprocesser är grundläggande för att EBA ska kunna bidra till att förbättra biståndet. Det är avgörande för verksamhetens legitimitet, genomslag och måluppfyllelse. Kvalitetspolicyn beskriver hur EBA förhåller sig till kvalitetsbegreppet utifrån sitt uppdrag och redogör för EBA:s kvalitetskriterier samt processen för säkerställande av kvalitet i EBA:s studier. Dokumentet beskriver också ansvar och roller och dokumentets referenslista hänvisar till litteratur där ytterligare information och inspiration kan inhämtas. Dokumentet är främst avsett att användas i de interna processerna men riktar sig också till personer som skriver eller funderar på att skriva en rapport för EBA, eller de som är intresserade av hur EBA arbetar med kvalitet.
Publicerat 21 maj 2021 – Ladda ner dokumentet
Frågor och svar

Frågor och svar

I detta dokument svarar vi på vanligt förekommande frågor om EBA. Hittar du inte svar på den fråga du har? Mejla oss på ud.eba@gov.se
Publicerat 8 juli 2019 – Ladda ner dokumentet