Dokument-symbol Våra dokument

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

En genomgående hög kvalitet i EBAs studier och lärprocesser är grundläggande för att EBA ska kunna bidra till att förbättra biståndet. Det är avgörande för verksamhetens legitimitet, genomslag och måluppfyllelse. Kvalitetspolicyn beskriver hur EBA förhåller sig till kvalitetsbegreppet utifrån sitt uppdrag och redogör för EBAs kvalitetskriterier samt processen för säkerställande av kvalitet i EBAs studier. Dokumentet beskriver också ansvar och roller och dokumentets referenslista hänvisar till litteratur där ytterligare information och inspiration kan inhämtas. Dokumentet är främst avsett att användas i de interna processerna men riktar sig också till personer som skriver eller funderar på att skriva en rapport för EBA, eller de som är intresserade av hur EBA arbetar med kvalitet.
Publicerat 21 maj 2021 – Ladda ner dokumentet

Biståndsanalys 2020

I Biståndsanalys 2020 sammanfattas de viktigaste lärdomarna från året som gått. Biståndsanalys 2020 finns också tillgänglig som ljudbok , den ligger bland våra poddar på eba.se/podcast.
Publicerat 14 april 2020 – Ladda ner dokumentet
Frågor och svar

Frågor och svar

I detta dokument svarar vi på vanligt förekommande frågor om EBA. Hittar du inte svar på den fråga du har? Maila oss på ud.eba@gov.se
Publicerat 8 juli 2019 – Ladda ner dokumentet

Biståndsanalys 2019

I Biståndsanalys 2019 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått.
Publicerat 24 april 2019 – Ladda ner dokumentet
Direktivet

Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för biståndsanalys

Den förra regeringen beslutade den 31 januari 2013 att inrätta en kommitté i form av en expertgrupp med uppdrag att kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så vis utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalitet (dir. 2013:11).
Publicerat 27 september 2018 – Ladda ner dokumentet
Verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi 2020

Utgångspunkten för EBA:s arbete är kommittédirektiven (dir 2016:71). Enligt direktiven ska EBA ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd och därigenom bidra till kunskap som grund för regeringens utveckling och styrning av biståndet.
Publicerat 27 september 2018 – Ladda ner dokumentet

Biståndsanalys 2018

I Biståndsanalys 2018 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått. Läs EBAs ordförandes blogg om Biståndsanalys 2018.
Publicerat 12 april 2018 – Ladda ner dokumentet

Biståndsanalys 2017

I Biståndsanalys 2017 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått.
Publicerat 7 april 2017 – Ladda ner dokumentet

Biståndsanalys 2016

I Biståndsanalys för 2016 presenterar vi resultaten från verksamheten 2015 men vi redogör även för pågående och planerad verksamhet under 2016.
Publicerat 8 april 2016 – Ladda ner dokumentet