Utvärdering av Sidas insatser för sysselsättning i Afrika

EBA har beställt en utvärdering av Sidas insatser för sysselsättning i Afrika.

Följande frågor vägleder studien:

  • Hur väl har svenskt bistånd bidragit till sysselsättning och nya jobb i Afrika söder om Sahara?
  • Vad är kvaliteten på den sysselsättning som åstadkommits?
  • Vad förklarar framgång och misslyckande i insatser?

Författare:
Dirk Willem te Velde, Professor, forskningsledare, ODI

Louise Fox, senior forskare, Brookings Institution

Linda Calabrese, forskare, ODI

Alberto Lemma, forskare, ODI

Derrick Abudu, forskare, ODI

Yohannes Ayele, forskare, ODI

Mobalji Babalola, ODI

Angela Kolongo, ODI

Referensgruppens ordförande: Torgny Holmgren

Projektledare vid EBA: Markus Burman