Utvärdering av Sidas insatser för sysselsättning i Afrika

Produktiv sysselsättning och ett hyggligt arbete är en av de viktigaste vägarna ut ur fattigdom för individer och grupper i låg- och medelinkomstländer. Det gör att jobbskapande och sysselsättning kan betraktas som centrala mål för biståndet. Sysselsättning är idag ett ganska stort och viktigt område i det svenska biståndet och starkt prioriterat av regeringen.

EBA har beställt en utvärdering av Sidas insatser för att öka sysselsättningen i Afrika söder om Sahara. Syftet är att bedöma hur väl det svenska biståndet har bidragit till sysselsättning och jobb.

Följande frågor vägleder studien:

  • Hur väl har svenskt bistånd bidragit till sysselsättning och nya jobb i Afrika söder om Sahara?
  • Vad är kvaliteten på den sysselsättning som åstadkommits?
  • Vad förklarar framgång och misslyckande i insatser?

Rapporten förväntas bli klar under 2025.

Författare:
Dirk Willem te Velde, Professor, forskningsledare, ODI

Louise Fox, senior forskare, Brookings Institution

Linda Calabrese, forskare, ODI

Alberto Lemma, forskare, ODI

Derrick Abudu, forskare, ODI

Yohannes Ayele, forskare, ODI

Mobalji Babalola, ODI

Angela Kolongo, ODI

Referensgruppens ordförande: Torgny Holmgren

Projektledare vid EBA: Markus Burman