Report from EBA's predecessors Organisation and Management of Aid Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

En översyn av suveränitetsstöd till Baltikum

Working Paper 36 (in Swedish). November 1994.

Author:
Per Johan Svenningsson