Report from EBA's predecessors Peace, Security, Conflict Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Kärnsäkerhet och strålskyddssamarbete med Östeuropa

Working Paper 34 (in Swedish). October 1994.

Author:
Per Johan Svenningsson