Report from EBA's predecessors Organisation and Management of Aid Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Finansiellt projektstöd inom ramen för Sveriges Östsamarbete

Working Paper 32 (in Swedish). September 1994.

Author:
Kjell Nordlander