Report from EBA's predecessors Education and Research Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Östeuropasamarbetet – Affärsmässighet i Utbildningsverksamheten

Working Paper No. 23 (in Swedish). September 1994.

Author:
Håkan Hellström