Report from EBA's predecessors Economic Development Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Evaluering av det svenska näringslivsstödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid kunskapsöverföringsaspekter

Working Paper 22 (in Swedish). September 1994.

Author:
Leif Grahm