Report from EBA's predecessors Evaluation of Aid Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV)

Svenska utvärderingsaktörer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete

Input for Utvecklingsutvärderingsdagen 27/5, 2008 (in Swedish).