Input for aid management Climate and Environment Government Offices of Sweden

Bistånd för bättre miljö i u-land – Förslag om ett miljömål i utvecklingsbiståndet

Swedish Government Official Reports 1987:28 (in Swedish).