Input for aid management Organisation and Management of Aid Government Offices of Sweden

Särstudier – Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete

Swedish Government Official Reports 1991:51 (in Swedish).