Report from EBA's predecessors Equality, Peace, Security, Conflict Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV)

Projekt FN Resolution 1325 – Utvärdering av Folke Bernadotteakademins kursverksamhet för jämställdhet

Report 2010:8 (in Swedish). Summary in English.

Authors:
Eva-Marie Kjellström and Sofia Westberg