Steering Documents and Policies Equality Government Offices of Sweden

Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete

Government bill 1995/96:153 (in Swedish).