DDB-seminarium: Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning