Utvärdering av Sveriges insatser för stärkt kapacitet i bräckliga och konfliktdrabbade stater

EBA har beställt en utvärdering av Sveriges insatser för statsbyggande i bräckliga stater. Följande frågor ska vägleda studien:

  • I vilken utsträckning och hur har svenskt bistånd gjort skillnad för målet om stärkt kapacitet och service hos statliga institutioner i bräckliga konfliktdrabbade länder?
  • Vilka faktorer eller mekanismer förklarar framgång eller misslyckade?

Författare:

Mohammad Sepahvand, forskare, Lunds universitet
Ann-Sofie Isaksson, forskare, Göteborgs Universitet

Heather Congdon Forss, forskare, Göteborgs Universitet

Annika Lindskog, forskare, Göteborgs Universitet

Referensgruppens ordförande: Helena Lindblom

Projektledare vid EBA: Markus Burman