Lärdomar från stöd till författningsprocesser

Konstitutioner, eller grundlagar, utgör en grund för samhällen. De grundläggande reglerna och lagarna för hur länder ska styras uttrycks i författningar. De utgör alltså grunden för samhällskontrakt och står i centrum för de flesta fredsprocesser där konfliktdrabbade länder åter byggs upp.

Det står sedan årtionden klart att folkligt deltagande, där nyckelaktörer kan ge sina bidrag, är nödvändigt för framgångsrika processer med att ta fram nya författningar. På senare tid har världen dock sett ett ökat antal icke-konstitutionella maktövertagande. Vi lever därför i en tid då det är särskilt lämpligt att kartlägga vilka lärdomar som experter och rådgivare har gjort i praktiskt arbete med att stödja processer för framtagande av författningar.

Resultaten från denna kunskapsinventering är tänkta att vara till hjälp vid framtida insatser till stöd för framtagandet av författningar.

 

Författare:

Cheryl Saunders (team leader), professor emerita, Melbourne Law School

Andy Carl, konsult och senior rådgivare

Anna Dziedzic, senior forskare, Melbourne Law School (t.o.m. augusti 2023).

Samantha Smith, utvärderare, Kantar Public

Johanna Lindström, utvärderare/kvalitetsgranskare, Kantar Public

Referensgruppens ordförande: Joakim Molander

Projektledare vid EBA: Mats Hårsmar