Två studenter skriver sina masteruppsatser i samarbete med EBA

Som ett resultat av EBA:s samarbete med den nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet, har vi glädjen att meddela att två masterstudenter i nationalekonomi, Evelina Linnros och Nicklas Nordfors, kommer att skriva sina uppsatser under bihandledning från EBA under våren 2017. På vår hemsida hittar du Ulrika Ahrsjös masteruppsats från 2016, ”Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?”