Report from EBA's predecessors Evaluation of Aid Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Några aspekter på kvaliteten inom utvärderingar av svenskt biståndssamarbete: Genomgång av databas upprättad vid Sekretariatet för Analys av Utvecklingssamarbete

Working Paper 40 (in Swedish). November 1994.

Author:
Kim Forss