Report from EBA's predecessors Organisation and Management of Aid Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

En översyn av det svenska stödet till Murmanskområdet inom ramen för samarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 31 (in Swedish). September 1994.

Authors:
Karin Metell and Enrique Ganuza