Report from EBA's predecessors Education and Research Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

En översyn av Svenska institutets program för högskolesamarbete med Öst- och Centraleuropa

Working Paper 28 (in Swedish). September 1994.

Authors:
Karin Metell and Enrique Ganuza