Working Paper 22 Evaluering av det svenska nöringslivssödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid kunskapsöverföringsaspekter

Working Paper 22 Evaluering av det svenska nöringslivssödet till Östeuropa med särskild tonvikt vid kunskapsöverföringsaspekter