Report from EBA's predecessors Peace, Security, Conflict Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Det svenska katastrofbiståndets nyckelfrågor: En förstudie till en policyanalys av det svenska katastrofbiståndet

Working Paper 15 (in Swedish). September 1994.

Author:
Björn Tore Carlsson