Input for aid management Education and Research Government Offices of Sweden

U-länder och utbildning: Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område

Swedish Government Official Reports 1963:34 (in Swedish).