Report from EBA's predecessors Organisation and Management of Aid Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance (SASDA)

Studier av biståndet – Slutrapport från Kommittén för analys av utvecklingssamarbetet

Report 8 (in Swedish). Ministry Publications Series 1994:137. November 1994.