Inquiries about the evaluation system Evaluation of Aid Government Offices of Sweden

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning

Swedish Government Official Reports 2018:79 (in Swedish).