Input for aid management Organisation and Management of Aid Government Offices of Sweden

Rena roller i biståndet – styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvaltning

Swedish Government Official Reports 1994:19 (in Swedish).