Report from EBA's predecessors Organisation and Management of Aid Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV)

Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida

Report 2012:2 (in Swedish).

Authors:
Liselotte Englund, Johanna Stenersen, Kjerstin Andersson, Annika Magnusson and Sofia Westberg