Input for aid management Organisation and Management of Aid Swedish National Audit Office

Förslag angående Utvecklingssamarbetet – styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet

Report 1998/99:RR (in Swedish).