Report from EBA's predecessors Democracy and Human Rights Swedish Agency for Development Evaluation (SADEV)

Kultur för demokrati och yttrandefrihet – en uppföljning av Sidas stöd till Freemuse och Göteborgs Internationella Filmfestival

Report 2012:8 (in Swedish).

Authors:
Carina Brandow and Eva-Marie Kjellström