Steering Documents and Policies Democracy and Human Rights Government Offices of Sweden

Demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete

Government Communication 1997/98:76 (in Swedish).