2021

Biståndsanalys 2021

I årsrapporten Biståndsanalys 2021 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2020 i ett tillgängligt, kort format. Övergripande teman för året är jämställdhet och korruption, effektivt klimatbistånd, demokratibiståndets effekter, och biståndets förvaltning och organisation. Därutöver finns texter om finansiering, utvärderingsmetodik, multilateralism och migration, samt en intervju med EBA:s ordförande Helena Lindholm.

Biståndsanalys 2021 finns tillgänglig i tre olika format:

  • TRYCKT MAGASIN – rekvireras från EBA:s kansli, maila ud.eba@gov.se
  • DIGITAL PDF – laddas ner till höger på denna sida / ENGELSK VERSION  (kommer snart)
  • LJUDBOK – här (eller på Spotify och alla appar där podcasts finns. Sök på: Biståndsanalys eller EBA-podden)

Varmt välkommen att beställa Biståndsanalys som pappersmagasin, på svenska eller engelska (kommande). Maila beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.