The Expert Group for Aid Studies, EBA, collaborates with researchers and other experts to improve Swedish aid in the long-term.

latest tweets

  • RT : När privatiseringstrenden fick genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunde ta över...
  • Utifrån rapporten ser bla. behov av fler ex-post utvärderingar inom biståndet samt att utvärderingarn…
  • Hur hållbara och bärkraftiga är biståndsinsatserna efter det att finansieringen tar slut? Ny EBA rapport analyserar…