Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Demokrati
 • Forskning
 • Fred, säkerhet, konflikt
 • Hälsa
 • Jämställdhet
 • Klimat
 • Mänskliga rättigheter
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Pågående studier
 • Regionalt bistånd
 • Utbildning

År

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

FÖRFATTARE

 • Välj en författare
 • Daniel Aboagye
 • Ulrika Ahrsjö
 • Susanna Alexius
 • Richard Allen
 • Henny Andersen
 • John Åke Andersson
 • Per-Åke Andersson
 • Matt Andrews
 • Lars Anell
 • Sandra Atler
 • Samantha Attridge
 • Anna Bäckman
 • Christian Baehr
 • Ulrika Baker
 • Gary Barker
 • Hanna Barvaeus
 • Bob Baulch
 • Barbara Befani
 • Ariel BenYishay
 • Mira Berger
 • Magdalena Bexell
 • Arne Bigsten
 • Raphaelle Bisiaux
 • Expertgruppen för biståndsanalys
 • Elin Bjarnegård
 • Elin Bjarnegård
 • Kristina Bjorkdahl
 • Kjetil Bjorvatn
 • Malin Bogren
 • Monir Elias Bounadi
 • Therese Brolin
 • Rasmus Broms
 • Johan Brosché
 • Johan Brosche
 • Stephen Browne
 • Karl Bruno
 • Jane Burt
 • Dolores Calvo
 • Goncalo Carneiro
 • David Carpenter
 • Damian Clarke
 • John Colvin
 • Nina Connelly
 • Agnes Cornell
 • Anna Jonsson Cornell
 • Amy Damon
 • Geske Dijkstra
 • Meagan Dooley
 • Kate Doyle
 • Nelson Ekane
 • Åsa Eldén
 • Emma Elfversson
 • Linda Engström
 • Anneli Eriksson
 • Arvid Erlandsson
 • Jonas Ewald
 • Måns Fellesson
 • Giorgio Ferrari
 • Justin Flynn
 • Abby Fried
 • Johanna Lindgren Garcia
 • Sara Gehlin
 • Rachel M. Gisselquist
 • Paul Glewwe
 • Matthew Gouett
 • Maria Grafström
 • Stefan Granlund
 • Nilima Gulrajani
 • Veronica Brodén Gyberg
 • Mehjabeen Abidi Habib
 • Rune Hagen
 • Flora Hajdu
 • Mats Hårsmar
 • Robert Hecht
 • Dorcus Kiwanuka Henriksson
 • Lisa Hjelm
 • Ana Horigoshi
 • Christopher Humphrey
 • Göran Hydén
 • Dejana Razić Ilić
 • Ann-Sofie Isaksson
 • Tamara Ivankovic
 • Elin Jakobsson
 • Dean Jamison
 • Montserrat López Jerez
 • Magnus Jirström
 • Kristina Jönsson
 • Michael Jonsson
 • Sofia Jonsson
 • Anna Kågesten
 • Niels Keijzer
 • Stephan Klingebiel
 • Jeni Klugman
 • Anna Knoll
 • Alexander Kocks
 • Gunnar Köhlin
 • Jenni Koivisto
 • Ari Kokko
 • Suvi Kokko
 • Helena Kraff
 • Marina Buch Kristensen
 • Stein-Erik Kruse
 • Miriam Kugele
 • Rickard Lalander
 • Rasmus Kløcker Larsen
 • Karl-Anders Larsson
 • Eilis Lawlor
 • Jane Leer
 • Hanna Leonardsson
 • Paul T. Levin
 • Ruti Levtov
 • Julie Lindahl
 • Claes Lindahl
 • Stefan Linde
 • Mathilda Lindgren
 • Elina Elveborg Lindskog
 • Evelina Linnros
 • Krenar Loshi
 • Robert E.B Lucas
 • Silje Lundgren
 • Martin Lundqvist
 • Ulf Magnusson
 • Johanna Malm
 • Mapsec
 • Rachel Marcus
 • Klas Markensten
 • Dhruva Mathur
 • Eskil Mattsson
 • Mark McGillivray
 • Desmond MchNeil
 • Anna Mdee
 • Polly Meeks
 • Henning Melber
 • Linnea Mills
 • Per Molander
 • Oliver Morrissey
 • Hanna Mühlrad
 • Mutizwa Mukute
 • Alina Mungiu-Pippidi
 • David Nilsson
 • Annika Nilsson
 • Miguel Niño-Zarazúa
 • Hanna Norberg
 • Nicklas Nordfors
 • Peter O'Flynn
 • Joakim Öjendal
 • Elisabeth Olivius
 • Anders Olofsgård
 • Charlotte Örnemark
 • Númi Östlund
 • Madelene Ostwald
 • Jessica Påfs
 • Ella Page
 • Brad Parks
 • Subhrendu Pattanayak
 • Jan Pettersson
 • Punwath Prum
 • Kris Prasada Rao
 • Michelle Reddy
 • Hilde Reinersten
 • Hanne Roggeman
 • Lisa Román
 • Bo Rothstein
 • Helge Roxin
 • Jonathan Rushton
 • Abrak Saati
 • Ariana Salas
 • Melissa Samarin
 • Joel Samoff
 • Johan Sandberg
 • Dell Saulnier
 • Helen Saxenian
 • Anna Schnell
 • Fabian Scholtes
 • Angela Muvumba Sellström
 • Kunal Sen
 • Andrew Shepherd
 • Andrew Sheriff
 • Cathy Shutt
 • Erin Sills
 • Sara Johansson da Silva
 • Susanne Sjöström
 • Helena Hede Skagerlind
 • Mikael Söderbäck
 • Fredrik Söderbaum
 • Sverker Sörlin
 • Stephen Spratt
 • Anton Ståhl
 • Cecilia Strand
 • Bixuan Sun
 • Anders Sundell
 • Jesper Sundewall
 • Josephine Sundqvist
 • Aksel Sundström
 • Lars G Svåsand
 • Matilda Svedberg
 • Sophia Swithern
 • Marcus Tannenberg
 • Daniel Tarschys
 • Daniel Ternald
 • Julie Thaarup
 • Anja Tolonen
 • Arne Tostensen
 • Rachel Trichler
 • Per Trulsson
 • Arvid Uggla
 • Fredrik Uggla
 • Janet Vähämäki
 • Elin Vimefall
 • Marcus Wangel
 • Ruben Wedel
 • Thomas G Weiss
 • Jessica Wilson
 • Karolina Windell
 • Suzanne Wisniewski
 • Gavin Yamey
 • Yumiko Yasuda
 • Richard Youngs

av resultat

2020:November

Klimat

Är Sveriges multilaterala bistånd i linje med klimatavtalet från Paris?

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

2020:Juli

Jämställdhet

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Här presenterar rapportförfattaren sin kartläggning av jämställdhetsbudgetering:   https://www.youtube.com/watch?v=L4_SmiulZyM Mer om underlagsrapporten: Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt...

2020:April

Forskning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

2019

Blockchain as a tool in humanitarian action - a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

This working paper will discuss the possible potential of using blockchain technology in the humanitarian system to facilitate aid. It starts with a brief overview of the system of today followed by an introduction to blockchain technology...

2018

In Pursuit of Per Diem - Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser. Frågan om missbruk av traktamenten och...

2018

ICT i det svenska biståndet

Expertgruppen för biståndsanalys

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och, i den mån det...

2018

Offentlig förvaltning

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budget support is the aid modality that best complies with the principles for aid effectiveness and it has been stated in several Swedish government documents since 2000 that its share of total Swedish aid should increase. It increased up...

2018

Klimat

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

This Working Paper combine high-resolution data on temperature and precipitation with georeferenced data on conflict events to explore the link between local weather variations and conflict incidence for all districts of Afghanistan...

Background pattern

2018

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Looking specifically at the case of Sweden, this working paper aims to provide insight to research and policies concerning aid volatility and generate comparable estimates of volatility in foreign...

Background pattern

2018

Offentlig förvaltning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd på skatteområdet, med huvudsakligt fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Rapporten ska fungera som ett underlag i en pågående diskussion om skatt,...

Background pattern

2018

Demokrati

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet....

Background pattern

2018

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla, Hanna Barvaeus

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida går fram till 2018 får stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är den andra delrapporten inom ramen för...

Background pattern

2017

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Annika Nilsson, Johanna Lindgren Garcia

Denna rapport introducerar en generisk modell för portföljanalyser av svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och som vid behov kan replikeras över länder och sektorer. Två portföljanalyser presenteras också på svenskt bistånd...

Background pattern

2017

Klimat

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

Background pattern

2017

Hälsa

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

Background pattern

2017

Jämställdhet

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida - First report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Denna först delrapport presenterar följeforskningens...

Background pattern

2016

Demokrati, Forskning, Fred, säkerhet, konflikt, Hälsa, Jämställdhet, Klimat, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Offentlig förvaltning, Regionalt bistånd, Utbildning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development...

Ulrika Ahrsjö

Working paper "Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development Assistance 1973-2013" written by Ulrika Ahrsjö....

Background pattern

2016

Offentlig förvaltning, Regionalt bistånd

Sweden's Economic Relationships with Uganda

Anton Ståhl, Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson

Working paper"Sweden's economic relationships with Uganda". Författare: Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson, Anton...

Background pattern

2016

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Working paper "Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?", Ulrika Ahrsjö....

Background pattern

2015

Dataunderlag - Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Det material som utgör underlag för rapporten Svenskt internationellt bistånd i Sverige: En översikt finns tillgängligt för nedladdning i rutan till...

Background pattern

2013

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt...