Sophia Swithern

Porträtt Sophia Swithern

Sophia Swithern är oberoende konsult, knuten till Development Initiatives, där hon tidigare har tjänstgjort som chef för forskning och analys.