Cash transfer

Ett par händer håller i en bunt med sedlar

Photo by Niels Steeman on Unsplash