Vad krigar de om?

Vad säger stridande parter i inbördeskonflikter att de strider om? I vilken mån förhandlar man sedan om dessa frågor när fredsavtal skrivs? Och vad betyder i så fall det för hur framgångsrika fredsavtalen blir? Studien utgår från en ny databas där konfliktorsaker har kartlagts.

Författare:
Johan Brosché
Sebastian Raattamaa

Referensgrupp:
Malin Oud (Ordförande)
Marika Fahlén
Michael Jonsson
Mimmi Söderberg-Kovacs
Stein Tönnesson
Mas Utas

Projektledare på EBA: Mats Hårsmar