Transparent svenskt bistånd

Studien syftar till att belysa arbetet med ett transparent svenskt bistånd, genom Openaid och mer allmänt. Studien ska dels följa upp det svenska transparensarbetet, dels diskutera varför Sverige hittills hamnat relativt lågt i internationella jämförelser. Med detta som grund diskuteras värdet av internationella jämförelser i sig, samt det svenska transparensarbetet i ljuset av den svenska offentlighetsprincipen.

Författare:
Pontus Hedlin, universitetslektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Cristoffer Lokatt, universitetslektor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Referensgruppens ordförande: Kim Forss

Projektledare vid EBA: Númi Östlund