Migration Utvärdering

Protracted Displacement and Economic Inclusion: How to Enable Refugee and Host Population Agency?

Måns Fellesson, Mats Hårsmar

Vid utdragna flyktingsituationer finns behov av mer långsiktiga lösningar än vad det humanitära biståndet kan finansiera. Sådana behov behöver finansieras av värdsamhällen eller med utvecklingsbiståndet. I korthet handlar de behoven om inkludering och ett meningsfullt samhällsdeltagande, vilket förutsätter en självständig handlingsförmåga (agens) hos såväl tvångsfördrivna som hos värdsamhällen.

Denna studie fokuserar på insatser för varaktiga lösningar som bedöms utgöra positiva exempel: Vad har fungerat i fungerande insatser? Vad har utgjort underlättande och försvårande omständigheter och processer i dessa insatser? Den huvudsakliga utvärderingsfrågan lyder ”How are the selected interventions supportive of both refugees’ and host populations’ self-reliance, livelihoods, and economic inclusion?” Fallstudier genomförs i Kenya och Uganda.

Författare:
Måns Fellesson
Mats Hårsmar

Referensgrupp:
Malin Oud (ordförande)
Karen Jacobsen (Tufts University)
Stefan Leiderer (DEval)
Jörgen Lindström (UD)
Adam Kahsai-Rudebeck (Sveriges ambassad, Kampala)

Projektledare på EBA:
Jan Pettersson