Markrättigheter och strategier för anpassning till klimatförändringar

Kopplingarna mellan markrättigheter och anpassning till klimatförändringar är väl etablerade. FN:s klimatpanel IPCC, liksom UN-Habitat, har visat att landrättigheter är viktiga förutsättningar för individers och samhällens möjlighet att motstå och hantera klimatförändringar.

Det finns dock en stor variation av markrättigheter och system för markrättigheter i de flesta låg och medelinkomstländer. Tolkningen av hur dessa rättigheter påverkar anpassningsstrategier har därför ofta varit för generella och saknat nyanser. Genom att studera variationen i markrättigheter i Kenya är denna studie tänkt att ge vägledning för hur samhällens anpassning till klimatförändringar kan ges bättre stöd.

Författare
Kathleen Klaus, forskare vid Uppsala universitet

Emma Elfversson, forskare vid Uppsala universitet

Referensgruppens ordförande: Johan Schaar

Projektledare vid EBA: Mats Hårsmar