Katalytisk klimatfinansiering

Omfattande resurser måste mobiliseras för att världen ska kunna klara målsättningarna i Parisavtalet. Betydande utsläppsminskningar måste realiseras omgående för att hålla temperaturökningarna under 1,5 grader C. En utgångspunkt i avtalet, liksom i den svenska åtagandet, är att en betydande del av finansiering består av privat kapital. Särskilt viktigt är det att mobilisera privat kapital till insatser i utvecklingsländer, där resurserna är mest begränsade.

Offentliga aktörer har en viktig roll att spela för att mobilisera kapital, genom att exempelvis bidra med tidig innovationsfinansiering eller genom att minska risker med olika finansiella lösningar. Sverige har en bred portfölj av sådan ”utvecklingsfinansiering” inom klimatområdet, bland annat genom Sida, Swedfund och Nordiska utvecklingsfonden (NDF).

EBA låter nu utvärdera om svensk utvecklingsfinansiering för klimat är utformad för att bidra till tillräckligt omfattande utsläppsminskningar – och i tid för att göra någon skillnad för målsättningarna i Parisavtalet.

Referensgruppens ordförande: Kim Forss

Projektledare: Númi Östlund