Vatten, sanitet och hygien i Tanzania

En betydande del av det internationella biståndet går till insatser för att öka tillgången till vatten, sanitet och hygien (WASH). Men trots stora investeringar i sektorn har effekter som ökad handtvätt och toalettanvändning, och på siktförbättrad hälsa varit begränsade. Studien syftar till att öka kunskapen om hur så kallad ”stakeholder engagement”, eller involveringen av olika intressenter i biståndsinsatser, kan bidra till ökad legitimitet, effektivitet och långsiktiga effekter inom WASH-sektorn. Studien utförs genom en kartläggning av WASH-insatser i Tanzania mellan 2012 och 2022 samt genom fallstudier av specifika insatser.

Författare:
Nelson Ekane, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI)

Ruth Carlitz, docent vid University of Amsterdam

Yohannes Kachenje, forskare vid Institute of Human Settlement Studies (IHSS), Ardhi University

Referensgruppens ordförande: Torgny Holmgren

Projektledare vid EBA: Helena Hede Skagerlind