Hälsa och socialt skydd

Antologi om trender inom global hälsa 2024

Nu är det dags för en ny EBA-rapport om Sveriges arbete med global hälsa – om nya trender, nya utmaningar men också nya möjligheter. För 10 år sedan kom EBA-rapporten Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035 Goals. Mycket har hänt sedan dess. Hur hanterar vi de gamla och nya utmaningar och möjligheter som vi ser 2024 och framåt?

Denna antologi kommer att ge en unik bild av bredden i det svenska arbetet med global hälsa med fokus på internationellt utvecklingsbistånd, men med perspektiv från både den privata sektorn, myndigheter, civilsamhället och akademin. Frågor som behandlas är: klimatpåverkan på människors hälsa, pandemiberedskap, AMR, migration, katastrofmedicin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Redaktörer:
Malin Ahrne (EBA) och Jesper Sundewall (Lunds universitet)

Referensgrupp:
Andreas Wladis (Ordförande)
Karin Westerberg (Röda Korset)
Helena Nordenstedt (Karolinska Institutet)
Lars Hagander (Lunds universitet)
Birger Forsberg (Karolinska Institutet)
Sarah Thomsen (Sida)

Projektledare på EBA:
Malin Ahrne